Data Science

Hvem er vi

Data Science er en uavhengig divisjon i iKnow Solutions som kan hjelpe din organisasjon med å lage en løsning skreddersydd for dine behov, basert på avansert og prediktiv analyse av stordata (Big Data). Vi er teknologiagnostiske, og har som målsetning å lage den best mulige løsning for dere, enten den er basert på åpen kildekode, eller hyllevare. Vi vil foreslå den beste miksen av teknologi og sørge for at deres personell tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å skape en datadrevet virksomhet. Vi samarbeider tett med andre team i iKnow Solutions, som Information Management, Business Analytics og Software Engineering & Development. Istedenfor kun å levere et en analyse, er vi derfor i stand til å levere en komplett, automatisert løsning, fra datainnsamling, dataintegrasjon, til visualisering og operasjonalisering.

Filosofien vår

Alle prater om data science i IT-kretser, men ikke alle har et klart bilde av hvor data science kan skape verdier i deres egen virksomhet. Og ikke alle tjenesteleverandører av data science kan innfri løftene fra dette spennende nye feltet. Vi tror at avanserte ferdigheter i både analyse og koding, kombinert med dype kunnskaper om de nyeste algoritmene og verktøyene, er like viktige for en data scientist som evnen til å forstå kundens virksomhet. Det handler om å identifisere mulighetene der data kan forbedre prosesser og øke omsetningen, og om et talent for å formidle gjennomførbare innsikter til kundene. Vår dype ekspertise i mange teknologier som inngår i bransjestandarden, setter oss i stand til å samtale med kundene våre om verdiskapning og om valg av beste verktøy til fordel for en teknologidrevet tilnærming. Fokuset vårt er på end-to-end-løsninger.

Dyp analyse blir ikke bedre enn kvaliteten på dataene som analyseres. Mange års prosjekterfaring med alle aspekter ved datastyring gjør at vi kan garantere at våre Data Science prosjekter integreres sømløst og med høy kvalitet i de eksisterende datainfrastrukturene.

Data Scientist er en sjelden ressurs. Ikke mange selskaper som bestemmer seg for bedre bruk av data, trenger å ansette en dataforsker på heltid. Tjenestene våre hjelper deg framover på den lange veien mot å bli virkelig datadreven, fra implementeringen av de første modellene via opplæring og rådgivning, og videre til å bygge bedriftsintern ekspertise.

Vår unikhet

End-to-end-løsninger i datavitenskap integreres sømløst i din datainfrastruktur.

Gevinstene

 • Dyp analytisk ekspertise
 • Virksomhetsfokusert metodikk
 • End-to-end-løsninger
 • Sømløs integrasjon i datainfrastrukturen
 • Tjenester i data science minimerer risiko og kostnader

Tjenestene våre

 • Virksomhetsdrevet identifikasjon av bruksmønstre for data science
 • Klar formidling av gjennomførbare innsikter utledet fra data
 • Utvikling av modeller og metoder i produksjonsmiljø
 • Rådgivning og opplæring av bedriftens personell
 • Dyp analyse i ny eller eksisterende datainfrastruktur

Vår teknologiske ekspertise

 • Python, R, SQL
 • Hadoop, Spark
 • TensorFlow, Keras
 • Neo4j

iKnow Solutions kan implementere løsninger i kundens infrastruktur og i skyen. For en fullstendig oversikt over teknlogier vi har kompetanse på klikk her