Data Science

Filosofien vår

Alle prater om data science i IT-kretser, men ikke alle har et klart bilde av hvor data science kan skape verdier i deres egen virksomhet. Og ikke alle tjenesteleverandører av data science kan innfri løftene fra dette spennende nye feltet. Vi tror at avanserte ferdigheter i både analyse og koding, kombinert med dype kunnskaper om de nyeste algoritmene og verktøyene, er like viktige for en data scientist som evnen til å forstå kundens virksomhet. Det handler om å identifisere mulighetene der data kan forbedre prosesser og øke omsetningen, og om et talent for å formidle gjennomførbare innsikter til kundene. Vår dype ekspertise i mange teknologier som inngår i bransjestandarden, setter oss i stand til å samtale med kundene våre om verdiskapning og om valg av beste verktøy til fordel for en teknologidrevet tilnærming. Fokuset vårt er på end-to-end-løsninger. Vi starter med en solid forståelse av kundens behov slik at vi kjenner og kommuniserer de viktigste innsiktene i virksomheten og hjelper med å iverksette nye metoder og teknologier.

Dyp analyse blir ikke bedre enn kvaliteten på dataene som analyseres. Mange års prosjekterfaring med alle aspekter ved datastyring gjør at vi kan garantere at våre prosjekter i data science integreres sømløst og med høy kvalitet i de eksisterende datainfrastrukturene.

data scientist er en sjelden ressurs. Ikke mange selskaper som bestemmer seg for bedre bruk av data, trenger å ansette en dataforsker på heltid. Tjenestene våre hjelper deg framover på den lange veien mot å bli virkelig datadreven, fra implementeringen av de første modellene via opplæring og rådgivning, og videre til å bygge bedriftsintern ekspertise.

Vår unikhet

End-to-end-løsninger i datavitenskap integreres sømløst i din datainfrastruktur.

Gevinstene

 • Dyp analytisk ekspertise
 • Virksomhetsfokusert metodikk
 • End-to-end-løsninger
 • Sømløs integrasjon i datainfrastrukturen
 • Tjenester i data science minimerer risiko og kostnader

Tjenestene våre

 • Virksomhetsdrevet identifikasjon av bruksmønstre for data science
 • Klar formidling av gjennomførbare innsikter utledet fra data
 • Utvikling av modeller og metoder i produksjonsmiljø
 • Rådgivning og opplæring av bedriftens personell
 • Dyp analyse i ny eller eksisterende datainfrastruktur

Vår teknologiske ekspertise

 • IBM SPSS, Python, R, SAS
 • IBM Big Insights, Apache Hadoop, Apache Spark
 • IBM Netezza, MongoDB, Cassandra, etc.
 • IBM Bluemix, Amazon Web Services (AWS)
 • Elasticsearch, SoIR