Datavarehus og Datareservoir

Filosofien vår

Organisert datalagring er et viktig element i informasjonsinfrastrukturen for alle organisasjoner. Det finnes likevel mange fallgruber i programmer for datavarehus og datareservoarer. Du får full uttelling av informasjon bare gjennom et sterkt engasjement fra virksomheten, godt lederskap, førsteklasses arkitektur og produktekspertise.

Konsulentene du trenger, må ha forretningskompetanse, klare å arbeide i komplekse miljøer med mange leverandører, og være fortrolige med datakvalitet, dataintegrasjon og dataanalyse. De må dessuten forstå betydningen av enhetlige, styrte metadata. Først og fremst trenger de grundig, opparbeidet erfaring fra mange komplekse prosjekter i ulike bransjer. Det er erfaringen med beslutninger i prosjekter og konsekvensene av disse som gir deg full forståelse av kostnadene av beslutningene.

Vårt ekspertteam av konsulenter leverer den erfaringen og de ferdighetene som trengs for virksomhetens dataprosjekt. Vi har over 50 års kollektiv erfaring fra arbeid med store og mellomstore bedrifter i en rekke ulike bransjer. Vi kan bidra til å formulere en strategi og til utvikling av business case. Dessuten leverer vi smidige metoder og automatisering av data som gir kontinuerlige forbedringer og økt verdiskapning fra oppstart.

Vår unikhet

iKnow Solutions er alene om å tilby iKnow ETL Accelerator.

Gevinstene

 • Enhetlig, pålitelig oversikt
 • Driver fram nye forretningsløsninger
 • Produserer analyseklare data
 • Samsvarer med lovverket
 • Forbedrer datakvaliteten
 • Støtter operasjonelle prosesser
 • Reduserer kostnadene ved datarelaterte problemer

 Tjenestene våre

 • Case-basert rådgivning for strategi og forretningsutvikling
 • Gjennomgang av arkitektur
 • Vurdering av styringsprosessenes modenhet
 • Ledelsesstrategi og rådgivning
 • Strategi og rådgivning for datakvalitet
 • Internt og eksternt rettede strategier
 • Implementering av datavarehus og datareservoar
 • Implementering av styringsprosesser
 • Implementering av datakvalitet
 • Implementering av skytjenester
 • Opplæring og iverksetting
 • Støtte i innkjøringsperioden (Post Go Live)

Vi har kompetanse på

 • IBM Information Server (Dataintegrasjon, datakvalitet)
 • IBM Information Governance Catalog
 • IBM Optim Data Privacy
 • IBM Information Analyzer
 • IBM PureData System for Analytics
 • IBM BigInsights
 • IBM Data and Process Industry Models
 • Cloudera, Hadoop