Information Integration & Governance

Filosofien vår

Information Integration and Governance handler aldri om dataene alene. Den handler om dataene i kontekst og typen organisasjon du arbeider i. Den gjelder også konteksten for virksomheten og bransjen, der regelverk og markedskrefter påvirker tilnærmingen din til dataene. Til sist gjelder den også den tekniske konteksten og infrastrukturen som kan påvirke hvordan du håndterer dataene. Til dette tilkommer den organisatoriske konteksten, dvs. hvordan ting gjøres og hvem som har gjort hva tidligere.

Det siste du trenger er integrasjonsarbeid og policyer for datastyring som er utviklet isolert, eller uten hensyn til virkningene de kan ha på organisasjonen.

Vårt konsulentteam innen informasjonsintegrering og -styring har dyp erfaring ikke bare med de tekniske verktøyene, men også med ulike bransjer og prosjekter. Vår forretningsstruktur innebærer at konsulentene våre har nære relasjoner med sine ekspertkolleger på ulike kompetanseområder. Uansett om integrasjonsprosjektet ditt støtter datavarehus, en MDM-løsning, ERP, migrasjon eller Enterprice Analytics, så har våre folk kompetanse og erfaring på dette.

Vi tilfører ledelse rundt Governance av dataene, setter sammen det rette teamet, sikrer at styringsprosesser iverksettes og har dyp verktøykompetanse.

Vår unikhet

 • iKnow Solutions leverer iKnow ETL Accelerator som bidrar til malbasert ETL-utvikling.
 • iKnow hjelper til med import av metadata til IGC også fra kilder som ikke er basert på IBM verktøy.

Gevinstene

 • Bedre oversikt over integrasjonsløsninger
 • Malbasert ETL-utvikling
 • Verktøy for 24-timers monitorering av integrasjonsmiljøet og ytelsesoptimering
 • Reduserer tidsbruk fram til verdiskapning
 • Samsvarer med lovverket
 • Gir utvikling av solid business case
 • Reduserer IT-eierkostnadene

Tjenestene våre

 • Integrasjonsstrategi, Ledelsesstrategi og Business Case-rådgivning
 • Arkitekturgjennomgang
 • Governance Maturity Assessment
 • Planlegging av datastyring
 • Strategi og rådgivning for datakvalitet
 • On/Off Premise strategier
 • Integrasjonsimplementering
 • Styringsprosessimplementering
 • Datakvalitetsimplementering
 • Implementering av skytjenester
 • Opplæring og iverksetting
 • Støtte i innkjøringsperioden (Post Go Live)

Vår teknologiske ekspertise

 • IBM Information Server (IIS)
 • IBM DataStage
 • IBM QualityStage
 • IBM Information Analyzer & Quality Console
 • IBM Information Governance Catalog (IGC), Governance Dashboard and Stewardship Centre
 • IBM Change Data Capture
 • IBM InfoSphere Federation Server
 • IBM Industry Models