Master Data Management

Vår filosofi

Master Data Management (MDM) kan gi organisasjonen din enorme gevinster. Likevel finnes det reelle og betydelige farer ved styring av et slikt prosjekt.  Det er også viktig og ta med i betraktningen at dette er en vedvarende prosess, ikke et IT-prosjekt. Du oppnår verdiskapning fra MDM-prosjektet bare gjennom et sterkt engasjement fra virksomheten, godt lederskap, førsteklasses arkitektur og produktekspertise. Konsulentene du trenger, må ha forrettningsforståelse, evne til å arbeide i komplekse miljøer med mange leverandører, og være fortrolige med datakvalitet, dataintegrasjon og dataanalyse. De må dessuten forstå betydningen av enhetlige, styrte metadata. Først og fremst trenger de grundig, opparbeidet erfaring fra mange komplekse prosjekter i ulike bransjer. Det er erfaringen med beslutninger i prosjekter og konsekvensene av disse som gir deg full forståelse av kostnadene av beslutningene.

Vårt ekspertteam av konsulenter leverer den erfaringen og de ferdighetene som trengs for virksomhetens MDM-prosjekt. Vi har over 50 års kollektiv erfaring fra arbeid med store og mellomstore bedrifter i en rekke ulike bransjer. Vi kan bidra til å formulere en strategi og til utvikling av business case. Dessuten leverer vi smidige metoder og automatisering av data som gir kontinuerlige forbedringer og økt verdiskapning fra oppstart.

Vår unikhet

iKnow Solutions er alene om å tilby iKnow ETL Accelerator.

Gevinstene

 • Enhetlig, pålitelig oversikt
 • Forbedrer evnen til mersalg og kryssalg
 • Effektiviserer driften av callsenter
 • Samsvarer med lovverket
 • Støtter innføring av nye produkter
 • Forbedrer effektiviteten i kunde- og produktrelaterte prosesser
 • Reduserer de samlede IT-eierkostnadene

Tjenestene våre

 • MDM-strategi og Business Case-rådgivning
 • Gjennomgang av MDM-arkitektur
 • Vurdering av MDM-prosessenes modenhet
 • Ledelsesstrategi og rådgivning for MDM
 • Strategi og rådgivning for datakvalitet
 • On/Off premiss strategier
 • Implementering av full livssyklus for MDM
 • Implementering av MDM-prosesser
 • Implementering av RDM (Reference Data Management)
 • Implementering av datakvalitet
 • Implementering av skytjenester
 • Opplæring og iverksetting
 • Støtte i innkjøringsperioden (Post Go Live)

Vår teknologiske ekspertise

 • IBM MDM Physical
 • IBM MDM Virtual
 • IBM MDM Collaborative Edition (PIM)
 • IBM RDM Reference Data Management
 • IBM Information Governance Catalog (IGC), Governance Dashboard and Stewardship Centre
 • IBM Information Server (QualityStage, Information Analyser, DataStage)